lightefficient.com er nå blitt tiensu.no

Dette Taper Du Paa Dumme LED

Så mye penger taper du på å kjøpe «dumme» LED til bygget ditt

Når du gjør investeringer for bygget ditt er det viktig å se flere år frem i tid. Å gå for en «grei nok» løsning i dag, betyr at du i morgen sitter på en utdatert løsning. Det kan koste deg dyrt.

LED er på mange måter gammelt nytt allerede. Det er kanskje en oppsiktsvekkende påstand fra en LED-leverandør, men det er like fullt sant. Kjøper du bare LED-lamper og lar det bli med det, går du glipp av store besparelser.

Aktørene som virkelig er opptatt av å spare energikostnader, har nå begynt å investere i intelligent LED. Det vil si LED-lys som kan justere lysstyrken etter bruk, ved hjelp av sensorer og styrings-software. Ser vi til for eksempel det kinesiske markedet, er dette allerede utbredt.

Nå tenker du kanskje at det høres ut som en stor investering, men sannheten er at det nesten utelukkende er penger å spare på å kjøpe intelligent LED.

Slik sparer smart LED store driftskostnader

For et typisk lager står lys for 60 prosent av energikostnadene. Mens LED i seg selv kan halvere dem, kan du med smart lysstyring få kostnadene helt ned i 10 prosent av det du betalte med tradisjonelt lys. I tillegg varer LED-lamper opptil 50 ganger lenger enn tradisjonelle pærer og lysstoffrør, noe som kutter betydelig ned på vedlikeholdskostnader.

Ser du på totalprisen for eierskap (Total cost of ownership, eller TCO) lønner det seg definitivt å investere i kvalitet, fremfor billigere løsninger som må byttes ut etter kort tid. Payback og ROI (Return on investment) er ofte bare halve regnestykket.

Les også: Tre ting du absolutt må vite før du kjøper LED til lageret

En smart løsning koster mindre enn en dum

Når du skal kjøpe ny belysning, er du nesten nødt til å høre med en leverandør som kan prosjektere en optimal løsning for deg. Bytter du bare ut lampene én-til-én, ender du opp med samme løsning som lageret ville ha brukt på 50-tallet, bare med bedre pærer. Historiekjennere vil være obs på at verden har utviklet seg de siste 70 årene.

Ved å prosjektere smart, kan du redusere antallet lysarmaturer, og utnytte smart-teknologi til å automatisk redusere lyset der det ikke trengs. Ofte vil det du slipper å betale for overflødige lamper veie opp for de ekstra kostnadene for sensorer og software. Du får med andre ord en bedre løsning til nesten samme pris.

Rask tilbakebetaling, høy ROI

Det er selvfølgelig ikke helt gratis å totalrenovere lysløsningen i bygget ditt, men det tar heller ikke mer enn noen få år å tilbakebetale investeringen. Etter de første 2–4 årene har gått, vil du fort spare flere hundre tusen kroner i året. I tillegg vil sensorene gi deg innsikt om bruken av lageret, som du kan utnytte for å redusere andre driftskostnader.

Det er dessuten mange som velger en leasing-løsning, som lar deg leie lysene og teknologien av Light Efficient og betale ned i avdrag til du eier dem selv. Ettersom strømkostnadene du sparer er så drastiske, er det fint mulig å betale avdrag som fremdeles er lavere enn du ville betalt for strøm før den nye løsningen.

Du kan altså begynne å spare penger fra dag én, uten noensinne å gå i minus.

Dette er ikke bare en løsning forbeholdt små aktører med stramt budsjett. Vi har levert smart LED til SAS’ hangar på Gardermoen gjennom denne modellen, og de sparer 220 000–235 000 kW hver måned. Løsningen ble så godt mottatt at de har installert samme løsning i hangarene i København og Stockholm, og i bagasjeterminalen på Oslo Lufthavn.

Som med alle langsiktige investeringer, taper du penger for hver dag du utsetter. Intelligent LED er fremtiden for næringsbygg, og det er ingen økonomiske grunner til å la være å satse allerede i dag.

Subscribe our newsletter

Innovative lighting and sensor solutions for industry, warehousing and logistics