lightefficient.com er nå blitt tiensu.no

Smartlys Iiot Industri

Derfor er smartlys den perfekte inngangen til IIoT og Industri 4.0 for ditt bygg

Om du følger med på utviklingen innen lager, logistikk og industri, har du antakeligvis hørt begrepene IIoT og Industri 4.0 blitt kastet rundt. Hva er det egentlig, og hvilken rolle spiller intelligent belysning?

Hva er Industri 4.0?

Vi kan begynne med å definere Industri 4.0, eller den fjerde industrielle revolusjonen, om du vil. Den første industrielle revolusjonen startet som kjent med dampmaskinen. Deretter ble ting snudd på hodet igjen da elektrisistet ble allemannseie. På 50-tallet begynte vi å ta i bruk datamaskiner. Nå er vi inne i en fjerde omveltende fase, der intelligente systemer åpner for helt nye muligheter. De som ikke henger med, løper en stor risiko for å bli forbigått av konkurrenter i nær fremtid.

IoT, eller Internet of Things, er et sentralt begrep i Industri 4.0, som vil si at vi sammenkobler en rekke systemer som i stor grad er i stand til å tenke selv. Alt fra lys til produksjonsutstyr kan kommunisere for å automatisk tilpasse seg behovene der de er, uten at det kreves en menneskelig mellommann.

For svært mange næringsbygg er lys en naturlig inngangsport for å ta del i denne fjerde industrielle revolusjonen.

Fem steg mot IIoT og digitalisering

Når vi først er inne på å dele inn ting i faser, kan egentlig IIoT (Industrial Internet of Things) deles inn i fem forskjellige trinn.

  1. Du begynner med en gjenstand, for eksempel en lysarmatur.
  2. Deretter gjør du den smart ved å installere en sensor, slik at den kan registrere omgivelsene rundt seg.
  3. Så kobler du armaturen opp på internett, for å kommunisere med et styringssystem og andre gjenstander.
  4. Videre kobler du flere ulike gjenstander opp i ett felles system, som kan inkludere alt fra lys til produksjonsutstyr til trucker.
  5. Siste skritt er å koble systemene opp mot andre systemer, slik at produksjonssystemene kan kommunisere med logistikksystemene og så videre – på tvers av fasiliteter og samfunnssektorer.

Reis en digital kopi av bygget ditt

Fordelen ved å få så store deler av bygget og forsyningskjeden koblet opp på nett, er at du bygger en digital kopi av det hele. Alt fra lysarmaturer til stort, komplisert produksjonsmaskineri har en digital representant i det digitale systemet ditt. Disse oppdateres i sanntid med informasjon hentet fra sensorer, slik at den totale digitale kopien står i et 1:1-forhold med det faktiske, fysiske bygget.

Slik vil du enkelt oppdage avvik, og kan til og med simulere hva små og store endringer vil gjøre med helheten. Det gir deg en kontroll som er umulig å skape på noen annen måte. Samtidig henter det inn store mengder informasjon som du kan bruke til å analysere effektiviteten av lager- eller industribygget ditt. Ettersom alt er sammenkoblet, unngår du siloproblematikk der data fra ett aspekt av produksjonen ikke tas hensyn til av en annen.

Hvorfor lys er den perfekte inngangsporten til IIoT

Det er lett å la seg rive med av mulighetene for å gjøre lageret eller industribygget mer høyteknologisk, men til syvende og sist er det nødt til å gi god ROI for å rettferdiggjøre investeringen. Heldigvis er det ikke nødvendig å gjøre alt på én gang.

Lys er ofte det perfekte stedet å starte, siden det både er ukomplisert og gir store besparelser. Har du ennå ikke byttet til LED, vil det i seg selv kutte 50 prosent av kostnadene du bruker på belysning. Med et styringssystem i tillegg, kan besparelsene nå hele veien opp i 80–90 prosent. Disse besparelsene kan i seg selv rettferdiggjøre å putte noe av pengene tilbake i andre IIoT-investeringer med det samme.

Lys er dessuten spesielt velegnet for å begynne IoT-satsingen din, ettersom taket i næringsbygget gir deg et oversiktlig fugleperspektiv, og har enkel tilgang på strøm. Lyssensorene vil enkelt kunne plukke opp hvor, hvordan og når lageret faktisk brukes av menneskene der. Det er heller ikke spesielt mye ekstra arbeid å utstyre ventilasjon og temperaturelementer med sensorer når du først er i gang.

Dette er grunnen til at lysleverandører så ofte går i bresjen for IIoT. Det er rett og slett det mest naturlige stedet å begynne. Selv dersom du ikke ønsker å installere styringssystem med det samme, burde et minimumskrav være å velge lys som gir deg muligheten i fremtiden. Du vil neppe ønske å måtte bytte ut LED-pærer med over ti års levetid etter bare noen år.

Subscribe our newsletter

Innovative lighting and sensor solutions for industry, warehousing and logistics