lightefficient.com er nå blitt tiensu.no

Hvordan Spare Lostnader pa Lageret

5 smarte tips for å spare strømkostnader på lageret

Her er tiltakene de smarteste eiendomssjefene bruker for å redusere unødvendig energibruk.

Store endringer skjer i forsyningskjeden for tiden. Det er høy konkurranse og smale marginer for deg som driver med lager og logistikk. Det har blitt anslått at rundt 15 % av de operative kostnadene på et typisk lager skyldes energibruk. Klarer du å redusere energibruken, kan det gi deg et viktig fortrinn – og ikke minst gjøre driften mer lønnsom.

Her er altså våre beste tips for å spare strøm på lageret.

1. Utnytt høyden bedre

Jo mindre plass du trenger å belyse, varme opp og ventilere, desto lavere blir kostnadene dine. Mange moderne lagerløsninger er spesielt effektive til å utnytte høydeareal som ellers blir stående ubrukt. Noen eksempler er lagerautomater, mobile reoler og messaniner.

Dersom du får hyppig plukkede varer stablet i høyden på denne måten, kan du heller flytte deler av inventaret over på bufferlager, som ikke trenger den samme oppvarmingen, belysningen og ventilasjonen, fordi det sjelden er mennesker der inne.

Ikke bare sparer du kvadratmeterkostnader, men strømregningen går ned.

2. Bytt ut gamle lysstoffrør med LED

Har du fremdeles gamle lysstoffrør, er det på tide å kvitte deg med dem. Ved å simpelthen bytte til LED-lamper, kan du øyeblikkelig halvere strømkostnadene for belysning.

Grunnen til at LED er så effektivt er at lampene kaster bort mye mindre av energien på oppvarming. Strømmen brukes nesten utelukkende til å produsere lys, og du skviser dermed langt mer verdi ut av kilowattimene dine. Når LED-lyset i tillegg er mer målrettet enn tradisjonelle lysstoffrør, slipper du også unna med færre lamper enn før.

3. Automatiser med styringssystem og sensorer

Om du fortsatt har mange manuelle prosesser på lageret, er automatisering en no-brainer for å redusere kostnadene. Enten det er snakk om lys som står på i ubrukte deler av lageret, statisk oppvarming, eller maskiner som står på når ikke de er i bruk, tappes store mengder energi uten at du får stort igjen for det.

Ved å koble disse prosessene opp mot et styringssystem – en programvare som automatisk justerer seg etter den faktiske bruken av lageret –  slipper du å være avhengig av at lagerarbeiderne husker å skru av lyset når de forlater rommet, eller pauser maskineriet når ikke det trengs. Sensorer vil trådløst kommunisere med systemet. For deg som også driver med produksjon, kan sensorer oppdage om du har subtile strømlekkasjer som kan koste deg store penger over tid.

Ikke tenk at automatisering er en enorm investering for lageret ditt. Strømmen du sparer vil ofte gi deg rask ROI. I noen tilfeller vil til og med leverandøren finansiere installasjonen for deg og hente inn betalingen på sikt, for lavere avdrag enn du ellers ville betalt for meningsløst strømforbruk.

4. Unngå varmelekkasje ved inngangen

Har du hyppig gjennomfart på lageret? Hver gang ytterdøra åpnes, kan det senke temperaturen med så mye som 10 grader. Det sier seg selv at det vil øke oppvarmingskostnadene dine betraktelig. For oss i kjølige Norge er det spesielt viktig.

Ved å bytte ut gamle, dårlig isolerte dører med varianter som holder bedre på varmen eller lukkes raskere, kan du spare mye strøm. Sørg for at dørene ikke har kuldebroer som lar kjølig temperatur forflytte seg inn, og vurder luftporter over inngangen som kan kompensere for varmelekkasjer.

5. Spill på lag med døgnet, årstidene og naturen

Selv uten investering i ny teknologi, er det fullt mulig å redusere kostnadene dine gjennom naturlige løsninger. Et forholdsvis enkelt grep for å redusere lyskostnadene dine om sommeren, er å installere takvinduer, og heller utnytte solen når den skinner som kraftigst. Er taket i tillegg sørvendt, kan du til og med vurdere å installere solceller for maksimal effekt (men det vil så klart kreve en viss investering).

Dersom du driver fryselager, og bygningen er utsatt for sterkt sollys, kan det være en rimelig løsning å plante trær rundt bygget ditt. Det vil skape naturlig skygge, og du slipper å presse kjøleanlegget fullt så hardt.

Om timeplanen tillater det, kan du også vurdere å innføre sommer- og vintertimer på lageret. Utsett arbeidsstart med en eller flere timer om vinteren, slik at du slipper å bruke like mye strøm på oppvarming og belysning (hvis du har tilgang på naturlig lys). Kanskje vil arbeiderne også sette pris på å sove litt lenger om morgenen når vinteren står på som verst.

Subscribe our newsletter

Innovative lighting and sensor solutions for industry, warehousing and logistics